Комбиниран Котел
05/03/2015
 
Отсега Јоки Дооел и на Facebook
06/03/2015
 
Соларни сетови
04/03/2015
 
Нов деловен објект
12/05/2014
 
радијаторскирадијаторски вентил ek FOKUS радијаторски вентил прав FOKUS радијаторски вентил ек FOKUS Е
     
радијаторски навијак ek FOKUS радијаторски навијак прав FOKUS радијаторски навијак ek FOKUS Е
     
радијаторски вентил ек свера радијаторски вентил прав свера радијаторски вентил ек футура
     
радијаторски вентил прав футура успонски монофокус вентил уронски монофокус вентил
     

уронски вентил за регистер

Технички податоци

Максимален работен притисок      10 bar

Максимална работна температура 110 *C
* Наведените податоци и карактеристики за производите и нивните производители се превземени од web страниците на производителите и “ЈОКИ” ДООЕЛ не сноси одговорност во случај на погрешна информација.

 
(c) Copyright 2007